HRENGEITRU

Brojač klikova na detaljnom prikazu nekretnine

Novosti
Foto

Pojašnjenje vezano uz broj klikova na detaljnom prikazu nekretnine!

 

Na detaljnom prikazu nekretnine nalaze se brojači. Brojači služe za registriranje otvaranja stranica s detaljnim prikazom nekretnine. Podaci o prikazu nekretnine se pohranjuju i kreiraju se "logovi". Kada se postigne određeni broj "logova" brišu se zadnji upisani podaci s liste logova. Tu se radi o pola milijuna do milijun logova (klikova) uz preko 50.000 nekretnina na portalu. To znači da bi prosjek klikova (1. brojka na detaljnom prikazu nekretnine) trebao iznositi 10 ili 20. Ove brojke služe primarno za usporedbu pojedinačne nekretnine s drugim nekretninama i mogu biti indikator potrebe dodatnog oglašavanja na portalu - na primjer potrebe za dodatnom promocijom nekretnine korištenjem žutih oglasa, top ponude ili pak samo češćeg korištenja repoziciniranja nekretnina uz pomoć "zelenog kvadratića".

Na primjer nekretnina REC ID 275922 ima na dan 22.09.2014. brojač koji pokazuje 380 pregleda što je brojka koja je 20 do 40 puta veća od očekivanog prosjeka. (Broj pregleda: 380 / 4514)

Navedena nekretnina dodatno je promovirana putem Žutih oglasa i Top ponude što rezultira i povećanim brojem klikova na detaljni prikaz nekretnine.

Izvor: RealEstateCroatia.com
Bookmark and Share