HRENGEITRU
Pregled po abecedi:

KVARNER IMOBILIJE d.o.o.

Pregled prodavatelja
Prodavatelj:

KVARNER IMOBILIJE d.o.o.

Sve nekretnine agencije
Kontakt osoba: Kvarner imobilije d.o.o.
Adresa: Cvjetni trg 6
Mjesto: Njivice
Poštanski broj: 51512
Telefon 1: +385 51 847 074
Telefon 2: +385 51 847 084
Fax: +385 51 847 739
E-mail: info@kvarner-imobilije.hr
Web: http://www.kvarner-imobilije.hr
RSS:
Zovem se Boris Vidović, direktor sam i vlasnik agencije za promet nekretnina Kvarner imobilije d.o.o. sa sjedištem u Njivicama, Cvjetni trg 6.

Zajedno sa svojim timom na tržištu posredovanja u prometu nekretnina prisutan sam od 1996. godine i dugi niz godina vodeća smo agencija za posredovanje u prometu nekretnina na otoku Krku i Crikveničko-Vinodolskoj rivijeri gdje posredujemo u kupoprodaji nekretnina na ekskluzivnim lokacijama uz more, luksuznih apartmana, stanova, kuća, elitnih vila, građevinskih zemljišta, objekata poslovne namjene poput hotela, restorana, lokala, turističkih kampova, nautičkih marina te brojnih prilika za ulaganje i investicije.

Ponosni smo na naše dugogodišnje uspješno poslovanje i postignute uspjehe u mnogobrojnim realiziranim poslovima posredovanja u kupoprodaji nekretnina, o čemu svjedoče brojni zadovoljni klijenti koji su posredovanjem moje agencije ostvarili jednu od važnijih odluka u životu, a to je kupnja ili prodaja nekretnine.
Danas mogu reći da raspolažemo s velikim iskustvom u našem poslovanju.
Kontinuirano radimo na usavršavanju agenata kroz mentorstvo starijih članova tima od kojih većina radi u mojoj agenciji duže od 10 godina te sa sigurnošću kažem da su moji agenti vrsni poznavatelji tržišta nekretnina.
Agenti imaju položen stručni ispit za agente posredovanja u prometu nekretnina i upisani su u Imenik agenata pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Standard usluga koje redovito pružamo našim klijentima na najvišoj je razini i ne svodi se samo na klasičnu uslugu posredovanja nego uključuje savjetovanje klijenata (konzalting) s procjenom tržišnih vrijednosti nekretnina kako danas tako i prognozu vrijednosti u bliskoj budućnosti.

Dajemo potpunu uslugu u posredovanju u kupoprodaji nekretnina sve do realizacije kupoprodaje, započevši s upoznavanjem klijenata s trenutačnim stanjem na tržištu nekretnina, razgledavanjem nekretnina, provjere imovinsko-pravnog stanja nekretnina za koje posredujemo, za strane državljanine ishođenje osobnog identifikacijskog broja, zaključenje predugovora odnosno ugovora o kupoprodaji, uknjižbe novog vlasnika u zemljišne knjige, predaje dokumenata na razrez poreza nadležnoj Poreznoj upravi radi reguliranja poreza na promet nekretnina te zaključenja ugovora za isporuku struje i vode na ime novog vlasnika.
U suradnji s našim partnerima možemo Vam omogućiti i rješavanje dodatnih poslova i to: ishođenje akata o građenju, projektiranje objekata, geodetsku izmjeru, građenje objekata, nadzor objekata, ishođenje dozvola za uporabu, izradu etažnog elaborata itd.

U posljednje vrijeme na tržištu se pojavljuje sve veći broj nekretnina koje prodajemo već u početnim fazama gradnje gdje veoma veliki značaj ima naša dugogodišnja poslovna suradnja i povjerljiv odnos s pouzdanim investitorima koji kupcima jamče visoku kvalitetnu gradnje i sigurnu kupnju.

Ja i moj tim svjesni smo da je kupoprodaja nekretnina veoma ozbiljan posao stoga našem poslu svakodnevno pristupamo savjesno i odgovorno uz individualan pristup svakom našem klijentu.
Posebnu pažnju pridajemo pravnoj sigurnosti svih naših klijenata s naglaskom na provjeru imovinsko-pravnog stanja nekretnina za koje posredujemo.

Zadnjih desetak godina osim klijenata iz Hrvatske brojni kupci iz cijele Europe, a najčešće iz Slovenije, Austrije, Njemačke, Rusije, Mađarske, Slovačke, Češke, Švedske i Italije, posredovanjem moje agencije kupili su svoju nekretninu na otoku Krku, našem "Zlatnom otoku" ili na Crikveničko-Vinodolskoj rivijeri, a mnogi od njih došli su u moju agenciju uz brojne usmene preporuke onih koji su svoj san ranije ostvarili u poslovnoj suradnji s nama.
I u budućnosti ćemo se truditi u svom poslovanju zadržati kriterije izvrsnosti te pouzdanošću i znanjem potkrijepljenim bogatim iskustvom mene i mog tima biti vjerni partneri svim našim klijentima.

U dogovoru s Vama, a ukoliko Vam ništa iz naše trenutne ponude ne odgovara, potrudit ćemo se za Vas pronaći nekretninu kakvu priželjkujete.

Naše znanje i dugogodišnje iskustvo Vaš su kapital!!

Obratite nam se s punim povjerenjem!!ENGLISH:

My name is Boris Vidović, I am the director and owner of the Kvarner imobilije d.o.o. real estate agency, headquartered in Njivice at the 6, Cvjetni trg address.

Together with my team I have been present on the property market since 1996 and for many years we have been the leading real estate agency on the island of Krk and the Crikvenica and Novi Vinodol Riviera, where we have been acting as mediators in the purchase and sale of property in exclusive locations by the sea, as well as luxury condominiums, apartments, houses, elite villas, building plots, business properties like hotels, restaurants, cafes, tourist camping sites, nautical marinas and numerous other investment opportunities.

We are proud of our years of successful business dealings and the success achieved in numerous deals we have managed to close in mediating property purchases and sales and the proof of this are the many satisfied clines who have with the assistance of my agency managed to make one of the most important decisions in life, which is the purchase or sale of a property.
At this point I can safely say that we have vast experience in the business we are in.
We are continually working on the further training of our agents through mentorship provided by our senior real estate agents, most of which have been working in my agency for more than a decade and I can easily say that my agents are true connoisseurs of the real estate market.
The agents hold the license for real estate mediation and are listed in the property agents' book at the Croatian Chamber of Economy.

The services we regularly provide to our clients are of the top quality and do not just include the usual mediation services, but also the advising of clients (consulting) with an estimation of market value of property both the current value and an outlook of the value in the near future.

We offer a full service in property purchasing and sales' mediation all the way up to the actual purchase or sale, starting with a briefing of clients on the current state of affairs on the property market, organising the viewing of properties, checking the ownership and legal affairs connected to a certain property that we are mediating for, securing a personal identification number for foreign nationals, closing of the preliminary contract i.e. the contract on purchase or sale, securing entry of the new owner data in the land registry book, submitting of documents for the tax assessment at the relevant tax office in a bid to regulate the issue of property tax payment and the closing of the agreement on the supplying of electricity and water in the new owner's name.
In collaboration with our partners, we can also enable the completion of additional tasks like: the procurement of building permits, architectural blueprints, land surveyor services, construction, building supervision, procurement of use permit, the drawing up of a subdivision plan etc.

Recently, several properties in the initial stages of construction emerged on the property market and we are the agency handling them. This is the result of years of business cooperation and a trust that we have built with reliable investors which are guaranteeing the buying clients a high level of construction quality and a safe purchase.

Me and my team are fully aware of the fact that the sale and purchase of property is a serious business and for that very reason our approach is conscientious and responsible, catered to the individual client.
We take special care of the legal security of all of our clients with a particular emphasis on conducting checks of the legal status of the properties that we are working with.

Over the past decade, apart from clients from Croatia and numerous buyers from across Europe, most often from Slovenia, Austria, Germany, Russia, Hungary, Slovakia, The Czech Republic, Sweden and Italy, through the mediation of my agency many people have purchased a property of their own, on the island of Krk, our ‘Golden Island' or the Crikvenica and Novi Vinodol Riviera with many of them contacting my agency through ‘word of mouth', praised for our work by our earlier clients, who had managed to make their dreams reality in business cooperation with us.
We shall make a special effort to retain the criteria of excellence, reliability and knowledgeability supported by vast experience, both my own and my team's and continue being loyal partners to all our clients.

In agreement with you and in case nothing from our current offer is to your taste, we will make an effort to find the right property, the one you are longing for, just for you.

Our knowledge and years of experience are your capital!

Contact us and put your trust in us!!!
 Posljednje nekretnine:  Kuće Stanovi Zemljišta Poslovni prostori
Dodajte nekretninu