HRENGEITRU

Savjeti - Kupoprodaja

Savjeti - Kupoprodaja
 • 24.1.2012.

  Što kad ugovor sklopi neovlaštena osoba

  Foto Zaključila sam predugovor o kupoprodaji nekretnine s prodavateljem kojeg je zastupala opunomoćena osoba. No nakon sklapanja predugovora pojavio se prodavatelj i izvijestio me da je punomoć opozvana i da opunomoćenik nije bio ovlašten potpisivati predugovor.
  Detalji Izvor: Limun.hr
 • 30.11.2011.

  Što kad ugovor sklopi neovlaštena osoba?

  Foto Zaključila sam predugovor o kupoprodaji nekretnine s prodavateljem kojeg je zastupala opunomoćena osoba. No nakon sklapanja predugovora pojavio se prodavatelj i izvijestio me da je punomoć opozvana i da opunomoćenik nije bio ovlašten potpisivati predugovor
  Detalji Izvor: Limun.hr
 • 15.11.2011.

  Što vas čeka u Poreznoj pri kupnji prve nekretnine?

  Foto I dalje ćete biti oslobođeni plaćanja poreza pri kupnji prve nekretnine. No, po novim, puno strožim pravilima. Ona će ubrajati i stambenu površinu vaše uže obitelji, ali i mogućnost naknadnog plaćanja poreza kojeg ste pri kupnji bili oslobođeni.
  Detalji Izvor: Danas.hr
 • 9.11.2009.

  Dobrom prezentacijom nekretnine do rezultata

  Foto Način predstavljanja agencije i njezinih nekretnina izuzetno je bitan za uspješan plasman, što pogotovo dolazi do izražaja u kriznim vremenima.
 • 23.3.2009.

  Za bazen do 24m2 nije potrebna posebna dozvola

  Foto Prvim danima proljeća bliži smo ljetu, turističkoj sezoni ili pak godišnjem odmoru. Zašto bi nam dodatno zadovoljstvo stvaralo birokratske glavobolje. Pripremite se za gradnju bazena.
 • 4.2.2009.

  Porez na promet nekretnina - što treba znati

  Foto Porez na promet nekretnina — oporezivanje prometa nekretnina, odnosno oporezivanje svakog stjecanja vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Što se smatra stjecanjem vlasništva nekretnina? Ima li prodavatelj nekretnina poreznu obvezu? Što je porezna osnovica poreza na promet nekretnina? Tko i kako utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnine?...
 • 21.1.2009.

  Usmeni oblik ugovora o kupoprodaji nekretnine

  Foto Zakon o obveznim odnosima za valjanost ugovora ne propisuje neki određeni oblik, ali iznimno od općeg pravila, kada je predmet ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku.
 • 27.2.2008.

  ČEMU SLUŽI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK ?

  Zemljišnoknjižni izvadak prikazuje činjenično i pravno stanje nekretnine u trenutku izdavanja izvatka. To je jedini dokaz o pravu vlasništva na nekoj nekretnini. Na temelju izvatka iz zemljišne knjige sklapaju se svi pravni poslovi vezani uz nekretnine ( ugovori o kupoprodaji, darovanju, zalogu).
 • 27.2.2008.

  GDJE SE IZDAJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK ?

  Službeni zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišne knjige ( z.k. izvadak, gruntovni izvadak) izdaje se u gruntovnici (zemljišnoknjižnom odjelu/zemljišnik) općinskog suda koji vodi zemljišnu knjigu za katastarsku općinu u kojoj se nalazi zemljišnoknjižna čestica za koju se traži izvadak. Za dobivanje izvatka potrebno je znati broj čestice i katastarsku općinu u kojoj se nalazi tražena čestica (parcela).
 • 27.2.2008.

  ŠTO SU ZEMLJIŠNE KNJIGE?

  Zemljišne knjige su javne knjige o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet, te je iste ovlaštena razgledati i zatražiti zemljišno-knjižni izvadak bilo koja zainteresirana strana. Zemljišne knjige se sastoje od glavne knjige i zbirke isprava. Glavna knjiga sastoji se od zemljišno-knjižnih uložaka koji sadrže po jedno zemljišno-knjižno tijelo, te zabilježbu stvarnih i drugih knjižnih prava na njima. Zbirka isprava sadržava ovjerovljene prijepise isprava temeljem kojih su izvršeni upisi u glavnu knjigu .
|<    <  1/4  >    >|