HRENGEITRU

Savjeti - Kupoprodaja

Savjeti - Kupoprodaja
 • 27.2.2008.

  NA KOJI SE NAČIN ODREĐUJE VRIJEDNOST NEKRETNINA?

  Prodajnu vrijednost nekretnine određuje prodavatelj, sukladno tržišnim kretanjima odnosno zakonu ponude i potražnje, tržišnu vrijednost nekretnine određuje porezna uprava prema svojim “tablicama”, dok vrijednost nekretnine potrebitu za realizaciju bankovnog kredita određuju isključivo ovlašteni procjenitelji.
 • 27.2.2008.

  ŠTO JE IDENTIFIKACIJA NEKRETNINE?

  Identifikacija nekretnine je postupak uspoređivanja/izjednačavanja zatečenog stanja na terenu s raspoloživom dokumentacijom imovinsko pravne naravi.
 • 27.2.2008.

  ŠTO JE TO NEKRETNINA?

  Prema načelu jedinstva nekretnine, nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom razmjerno trajno spojeno na površini ili ispod nje, što znači da kupnjom stana ujedno kupujete i idealni dio zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, odnosno ukoliko kupujete katastarsku česticu ujedno postajete vlasnikom svega što je na istoj izgrađeno neovisno o tome da li je izgrađeno prijavljeno, ucrtano i upisano u katastarske planove i zemljišne knjige.
 • 27.2.2008.

  TKO MOŽE KUPITI NEKRETNINU U REPUBLICI HRVATSKOJ?

  Ne postoje zapreke niti sankcije za kupnju nekretnine u Republici Hrvatskoj, no za upis u zemljišnu knjigu potrebito je uz kupoprodajni ugovor priložiti i dokaz hrvatskoga državljanstva.
 • 27.2.2008.

  MOGU LI STRANI DRŽAVLJANI KUPITI NEKRETNINU U REPUBLICI HRVATSKOJ?

  Osnovno načelo u prodaji nekretnina strancima je uzajamnost: stranac može kod nas kupiti nekretninu ako je i mi možemo kupiti u njegovoj zemlji, po istim kriterijima i istim uvjetima.
 • 27.2.2008.

  TKO SVE MOŽE PRODATI NEKRETNINU U REPUBLICI HRVATSKOJ?

  Svaki vlasnik koji je svoje vlasništvo na nekretnini upisao u zemljišnu knjigu, kako bi isto mogao valjano prenijeti na kupca, no prodati nekretninu mogu i vanknjižni vlasnici, u kojem slučaju kupac stječe vanknjižno vlasništvo, a za valjani upis u zemljišnu knjigu na svoje ime, obvezan je dokazati pravni slijed.
 • 27.2.2008.

  KOJE SU OBVEZE KUPCA I PRODAVATELJA U PROMETU NEKRETNINAMA?

  Kupac je obvezan isplatiti prodavatelju cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obvezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca (tabularna izjava).
 • 27.2.2008.

  ŠTO JE TABULARNA IZJAVA?

  Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.
 • 27.2.2008.

  ŠTO JE PREDUGOVOR?

  Predugovor je ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi drugi, glavni ugovor. Predugovor obvezuje ukoliko sadrži bitne sastojke glavnog ugovora. Propisi o obliku glavnog ugovora važe i za predugovor, te će stoga predugovor o kupoprodaji nekretnine morati biti zaključen u pisanom obliku i imati određen predmet i cijenu kao bitne elemente predugovora.
 • 27.2.2008.

  ŠTO JE UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE?

  Ugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se prodavatelj obvezuje nekretninu koju prodaje predati kupcu tako da kupac stekne pravo vlasništva nad njom, za što se kupac obvezuje prodavatelju platiti cijenu.
|<    <  2/4  >    >|