HRENGEITRU

XML za nekretnine i transfer nekretnina na portal

Tekstovi - Za agencije
Foto

Kako radi automatski transfer nekretnina na portal koristeći se XML-om agencije za nekretnine
XML proces na portalu
Kriterij za upis na REC je interni broj nekretnine na internet stranicama agencije. Portal inicijalno starta čitanje XML-a agencije koji se generira na Internet stranicama agencije. Prebace se sve nekretnine koje dobivaju novi REC-ID. Prebace se sve slike koje su definirane u XML-u. Idući prolaz ide za 24 sata. Agencija generira XML sa svim podacima a samo neki podaci su se promijenjenili, neke nekretnine dodane, a neke obrisane.  REC uspoređuje, kad pročita XML agencije, ako nekretnina postoji na portalu, onda ona ostaje a ako je promijenjen neki podatak npr. cijena, onda portal detektira tu promjenu i upisuje novu cijenu na portal. Ako je u XML-u agencije dodana nova nekretnina, portal će uočiti novi interni broj i generirat će novu nekretninu na portalu. U slučaju da je nekretnina obrisana, portal to prepoznaje i deaktivira nekretninu s portala.
Ovo je kratak opis rada s XML-om. 

Izvor: RealEstateCroatia.com
Bookmark and Share