HRENGEITRU

Koraci kod kupovine stana (novogradnja)

Novosti

Nakon što ste postali pravi sretnici i odlučili  se za vlastiti kvadrat doma u novogradnji predstoji vam sređivanje papirologije koja ne mora biti toliko mukotrpna koliko na prvi pogled izgleda. Koraci prilikom kupovine nekretnine u novogradnji olakšati će vam zasigurno trenutke obilaženja šaltera kao i maksimalno uštedjeti vrijeme.

Pripremite sve dolje navedene  dokumente, odredite smjer rješavanja dokumentacije i ne zaboravite putem skočiti po šampanjac radi proslave svoje najnovije nekretnine i što je najvažnije, rješenja svog stambenog pitanja.

 

Kupovina stana u novogradnji. Ukoliko banka ne prati izvođača.

 

A. BANKA

1. Provjera kreditne sposobnosti u banci – koju je visinu kredita je moguće dobiti

2. Sklapanje predugovora sa prodavateljem i uplata kapare (ukoliko stan mi još nije bio etažiran)

3. Nakon što vas prodavatelj obavijesti da je stan etažiran - odlazak u gruntovnicu (Zagreb Ulica grada Vukovara 84) i dizanje ZK izvatka za stan.

Potrebno je pripremiti 20 kuna biljega za jedan ZK-izvadak ( zemljoknjižni izvadak) , te je potrebno  znati točan broj ZK izvatka (i etaže) i naziv glavne knjige. Da izbjegnete otezanje na šalteru, isprintajte sa Interneta ZK izvadak, otiđite u gruntovnicu te zatražite original tog ZK izvatka.

http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/index.php?linkID=34

Ukoliko tako postupite biti će vam sve gotovo u par minuta.

Biljezi se mogu kupiti i u gruntovnici, kiosku ili papirnici, a to dizanje ZK izvatka može obaviti bilo tko (dakle ne morate osobno).

Radno vrijeme gruntovnice u Zagrebu je od ponedjeljka do petka od 08.00 do 12.15 sati, te svaki utorak i srijedu od 15.00 do 20.00 sati

4. Sklapanje kupoprodajnog ugovora s prodavateljem

5. Odnijeti u banku: kupoprodajni ugovor + ZK izvadak + sve što je banka dodatno tražila (banka može tražiti izvadak iz sudskog registra trgovačkog društva od koje se kupuje nekretnina, kopiju osobne iskaznice odgovorne osobe trgovačkog društva, kopiju građevinske dozvole za zgradu).

Banka radi procjenu.

6. Nakon odobrenja  kredita, banka priprema 6 primjeraka ugovora i zahtjev za uknjižbu hipoteke u gruntovnici

7. Prodavatelj i kupac zajedno odlaze javnom bilježniku na solemnizaciju svih 6 primjeraka ugovora i ovjeru potpisa. Bitno je da i kupac i prodavatelj potpišu ugovore pred javnim bilježnikom. Javni bilježnik sve papire raspoređuje  – što ostaje kod kupca, što ide u gruntovnicu, a što se vraća  nazad u banku. (Trošak oko  2.500 kuna)

8. Odlazak na gruntovnicu  s ugovorom o kreditu solemniziranim kod javnog bilježnika i predaja zahtjeva za uknjižbu hipoteke banke na nekretninu.

Trošak oko 20 kuna biljega i to može obaviti bilo tko.

Nakon predaje papira dobijete broj predmeta što omogućuje da na Internetu pratite rješavanje vašeg predmeta.

To bude relativno brzo gotovo u par dana.

Nakon što je predmet riješen, idite  na gruntovnicu i podignite novi ZK izvadak s uknjiženom hipotekom banke.

Opet vam je trošak 20 kuna biljega, ali  možete otići izravno na brzi šalter (Zagreb) i podići rješenje, bez  naknade. (To može obaviti bilo tko)

9. Odnijeti ZK izvadak s uknjiženom hipotekom banke u banku i dogovoriti isplatu kredita.

10. Nakon  isplate cijele ugovorene vrijednosti stana, prodavatelj vam izdaje tabularnu ispravu (ovjerenu kod javnog bilježnika) te učinite još samo zapisnik o primopredaji.

 

B. ODJAVA / PRIJAVA (ovo može obaviti samo kupac osobno)

1. Ukoliko niste iz Zagreba najprije sam otiđite  u svoj grad i odjavite se.

Treba ispuniti obrazac 1 za prijavu / odjavu (može se skinuti s interneta) i osobna iskaznica. Ništa se ne plaća. Dobiti ćete  potvrdu o odjavi i napomenu da se u roku od 8 dana morate negdje prijaviti.

2. Prijava se u Zagrebu radi u Petrinjskoj u prizemlju, na polukatu, ravno od ulaza.

Potrebno je: ponovno obrazac 1 za prijavu / odjavu, potvrda o odjavi, osobna iskaznica i dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev.

U ovom slučaju  taj dokaz je bila kopija ugovora o kupoprodaji, kopija tabularne isprave i kopija zapisnika o preuzimanju nekretnine.

Originale sam imajte sa sobom, ali samo sam ih dajete na uvid.

3. Odmah tražite na šalteru da vam pripreme potvrdu o promjeni prebivališta za gruntovnicu i za poreznu upravu. Za gruntovnicu se plaća 40 kuna biljega, a za poreznu se ne plaća ništa. Izdaje vam se  i potvrda o prijavi prebivališta tako da  možete  prijavljivati struju/vodu/telefon (ukoliko vam nova osobna iskaznica nije još gotova)

Zahtjev za izradu nove osobne treba se predati u roku od 8 dana.

4. Zahtjev za osobnu iskaznicu u Zagrebu  predaje se u Petrinjskoj na katu.

Potrebne su 2 slike, stara osobna, ispunjen zahtjev za izdavanje osobne (uzme se na kiosku u Petrinjskoj), uplata 48.50 kuna (uplatnica se uzme na kiosku u Petrinjskoj i plati na pošti u Petrinjskoj).

 

C. GRUNTOVNICA – UPIS VLASNIŠTVA (ovo vrši samo kupac osobno  ili vaš ovlašteni opunomoćenik)

1. Najprije na šalteru u gruntovnici podignuti papire potrebne za upis vlasništva - prijedlog (2 primjerka) i uplatnicu na 250 kuna.

Uplatnica se ne može tamo uplatiti nego se mora ići na poštu / u banku izvan gruntovnice.

2. S ispunjenim prijedlogom (2 primjerka), potvrdom o uplati 250 kuna, domovnicom (može kopija), ugovorom o kupoprodaji (mora biti original ili ovjerena kopija) i tabularnom ispravom (mora biti original ili ovjerena kopija) ide se na šalter A. (Zagreb)

3. Odmah priložite i potvrdu o promjeni prebivališta koju ste dobili  na policiji kad  radite prijavu prebivališta, tako da  uz sam zahtjev za uknjižbu vlasništva samo nadopišite da  odmah želite i promjenu adrese.

U vlasničkom listu umjesto stare adrese odmah će vam pisati nova adresa.

Izvor: RealEstateCroatia.com
Bookmark and Share