Smart invest Opatija

Summers Nekretnine/ Real Estate

Контактная информация

  • Продавец:Summers Nekretnine/ Real Estate
  • Контактное лицо:Tihomir Lekić
  • Адрес:Turinina 4, Sopot
  • Город:Novi Zagreb
  • Почтовый индекс:10020
  • Телефон 1:+385912047254
  • Телефон 2:+38517791090
  • Э-почта:info@summers.hr
  • Веб-сайт:http://www.summers.hr
  • Иностранные языки:English, Croatian, Italian

Summers Real Estate is located in the Zagreb, Croatia. We deal with real estate within the town of Zagreb, surrounding areas and on the Adriatic Sea.
We do business with local clients and clients from abroad.
Summers Real Estate has signed a Rule of Business Behaviour for Real Estate Agents with the Croatian Chamber of Economy. We are registered in the Register of Certified Real Estate Agents with the Croatian Chamber of Economy: http://hgkreg.hgk.hr/posredovanje/
Our duties to the clients are:
Looking for real estates or offering real estate for sale, exchange or rental.
Giving our opinion of the market value of the real estate.
Mediating in negotiations.
Warning the client of the disadvantages of the real estate.
Advertising supply and demand of the real estate on our web site and in different media.
Offering legal support, help with solving property-rights issues, checking property papers in the land register, and after the tax has been paid, we do registration of the deeds in the land register.
Making sales contracts, exchange or rental contracts.
Summers L.T.D
Trg Senjskih uskoka 5, 10020 Novi Zagreb, Grad Zagreb
Mobile: 0912047254 Office/Fax: 01 2048 773
E-mail: info@summers.hr
Web: www.summers.hr

----------------------------------------------
Summers d.o.o. je ovlašteno trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i koje je upisano u Registar posrednika u prometu nekretnina pri HGK. U Summers d.o.o. su zaposleni agenti posredovanja u prometu nekretnina koji su upisani u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina pri HGK. Summers d.o.o. je potpisnik Pravila poslovanje posrednika u prometu nekretnina pri HGK.


POSREDOVANJE ZA PRODAVATELJA
Kada Prodavatelj da nalog Summers d.o.o. da posreduje u prodaji njegove nekretnine Summers d.o.o. će sa prodavateljem sklopiti ugovor o posredovanju. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Summers d.o.o. se obvezuje obavljati osobito slijedeće za prodavatelja (nalogodavca):
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini te upozoriti nalogodavca na:
- očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
- upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu
- pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
- nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,
- okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
7. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnosi na to zemljište
8. ishoditi izradu predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina te tabularne izjave

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE PRODAVATELJA
Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Summers d. o. o. će naplatiti proviziju od prodavatelja u iznosu od 2 % + PDV od dogovorene kupoprodajne cijene za nekretnine na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a 3% + PDV za nekretnine izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Summers d.o.o. zadržava pravo da i od kupca naplatiti posredničku naknadu (proviziju), o čemu će s kupcem zaključiti ugovor o posredovanju.

Summers d.o.o. zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.

POSREDOVANJE ZA KUPCA
Kada Kupac da nalog Summers d.o.o. da posreduje prilikom kupnje nekretnine, a agent Summers d.o.o. ga dovede u vezu s prodavateljem iste nekretnine, s kupcem se potpisuje ugovor o posredovanju.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Summers d.o.o. se obvezuje obavljati osobito slijedeće za kupca (nalogodavca):
1. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,
2. ishoditi izradu predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina,
3. kod javnog bilježnika organizirati ovjeru potpisa na predugovoru i ugovoru o kupoprodaji nekretnina,
4. u slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, agent Summers d.o.o. prisustvuje solemnizaciji ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, nakon čega prijedlog za uknjižbu hipoteke nosi u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe hipoteke.
5. nakon što hipoteka bude uknjižena kupcu dostavlja rješenje i izvadak iz zemljišne knjige s uknjiženom hipotekom.
6. prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine
7. upoznati kupca o zakonskoj obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili sa uvjetima za oslobađanje od poreza na promet nekretnina
8. na temelju punomoći:
- Poreznoj upravi podnijeti poreznu prijavu te prisustvovati procjeni nekretnine od strane komisije Porezne uprave,
-u Elektri, Plinari, Stambenom komunalnom gospodarstvu, HEP toplinarstvu, Vodoopskrbi, Zagrebačkom holdingu te drugim ustanovama, predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija s prodavatelja na kupca,
- u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda predati prijedlogom za uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini na ime kupca.

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE KUPCA
Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupnje nekretnina društvo Summers d.o.o. naplaćuje proviziju od kupca u iznosu od 2 % + PDV od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a 3% + PDV za nekretnine izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Summers d.o.o. zadržava pravo da i od prodavatelja naplatiti posredničku naknadu (proviziju), o čemu će s prodavateljem zaključiti ugovor o posredovanju. Summers d.o.o. zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.

POSREDOVANJE ZA NAJMODAVCA/ZAKUPODAVCA I NAJMOPRIMCA/ZAKUPOPRIMCA
Kada najmodavac ili zakupodavac Summers d.o.o. da nalog da posreduje kod najma ili zakupa njegove nekretnine, odnosno kada najmoprimac ili zakupoprimac da nalog Summers d.o.o. da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam ili zakup Summers d.o.o. će sa njime sklopiti ugovor o posredovanju. Obveze Summers d.o.o. je da provjeri vlasništvo nekretnine koje je predmet najma ili zakupa, da izvrši prezentaciju predmetne nekretnine, da vodi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam ili zakup predmetne nekretnine, da ishodi izradu ugovora o najmu ili zakupu, da za najmodavca ili zakupodavca Poreznoj upravi podnose poreznu prijavu te da prisustvuje primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji.

POSREDNIČKA NAKNADA OD NAJMODAVCA/ZAKUPODAVCA i NAJMOPRIMCA/ZAKUPOPRIMCA
Minimalna naknada:
75% jedne mjesečne najamnine/zakupnine plus PDV.

Naknada za najam ili zakup trajanja od 1-5 godina: 100% jedne mjesečne najamnine/zakupnine plus PDV
Naknada za najam ili zakup trajanja od 5 godina i više: 150% jedne mjesečne najamnine/zakupnine plus PDV

Summers d.o.o. zadržava pravo da i od najmodavca/zakupodavca i najmoprimca/zakupoprimca naplatiti posredničku naknadu(proviziju), o čemu će s najmodavcem/zakupodavcem i najmoprimcem/zakupoprimcem zaključiti ugovor o posredovanju. Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.

Banneri