HRENGEITRU

Savjeti

Savjeti
 • 27.2.2008.

  ŠTO JE TO NEKRETNINA?

  Prema načelu jedinstva nekretnine, nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom razmjerno trajno spojeno na površini ili ispod nje, što znači da kupnjom stana ujedno kupujete i idealni dio zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, odnosno ukoliko kupujete katastarsku česticu ujedno postajete vlasnikom svega što je na istoj izgrađeno neovisno o tome da li je izgrađeno prijavljeno, ucrtano i upisano u katastarske planove i zemljišne knjige.
 • 27.2.2008.

  TKO MOŽE KUPITI NEKRETNINU U REPUBLICI HRVATSKOJ?

  Ne postoje zapreke niti sankcije za kupnju nekretnine u Republici Hrvatskoj, no za upis u zemljišnu knjigu potrebito je uz kupoprodajni ugovor priložiti i dokaz hrvatskoga državljanstva.
 • 27.2.2008.

  MOGU LI STRANI DRŽAVLJANI KUPITI NEKRETNINU U REPUBLICI HRVATSKOJ?

  Osnovno načelo u prodaji nekretnina strancima je uzajamnost: stranac može kod nas kupiti nekretninu ako je i mi možemo kupiti u njegovoj zemlji, po istim kriterijima i istim uvjetima.
 • 27.2.2008.

  TKO SVE MOŽE PRODATI NEKRETNINU U REPUBLICI HRVATSKOJ?

  Svaki vlasnik koji je svoje vlasništvo na nekretnini upisao u zemljišnu knjigu, kako bi isto mogao valjano prenijeti na kupca, no prodati nekretninu mogu i vanknjižni vlasnici, u kojem slučaju kupac stječe vanknjižno vlasništvo, a za valjani upis u zemljišnu knjigu na svoje ime, obvezan je dokazati pravni slijed.
 • 27.2.2008.

  KOJE SU OBVEZE KUPCA I PRODAVATELJA U PROMETU NEKRETNINAMA?

  Kupac je obvezan isplatiti prodavatelju cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obvezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca (tabularna izjava).
 • 27.2.2008.

  ŠTO JE TABULARNA IZJAVA?

  Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.
 • 27.2.2008.

  ŠTO JE PREDUGOVOR?

  Predugovor je ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi drugi, glavni ugovor. Predugovor obvezuje ukoliko sadrži bitne sastojke glavnog ugovora. Propisi o obliku glavnog ugovora važe i za predugovor, te će stoga predugovor o kupoprodaji nekretnine morati biti zaključen u pisanom obliku i imati određen predmet i cijenu kao bitne elemente predugovora.
 • 27.2.2008.

  ŠTO JE UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE?

  Ugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se prodavatelj obvezuje nekretninu koju prodaje predati kupcu tako da kupac stekne pravo vlasništva nad njom, za što se kupac obvezuje prodavatelju platiti cijenu.
 • 27.2.2008.

  ŠTO JE I KOLIKO IZNOSI KAPARA KOJU KUPAC ISPLAĆUJE PRODAVATELJU?

  Kapara je stanovita količina novca ili drugih zamjenjivih stvari koju jedna strana daje drugoj u trenutku sklapanja ugovora kao znak da je ugovor zaključen i kao sigurnost da će se ugovorna obveza izvršiti. Prema dogovoru, najčešće iznosi 10% od ukupno ugovorene kupoprodajne cijene, sukladno zakonskom maksimumu.
 • 27.2.2008.

  GDJE SE OVJERAVA KUPOPRODAJNI UGOVOR I TKO TO ČINI?

  Potpis na kupoprodajnom ugovoru ovjerava samo prodavatelj i to u Republici Hrvatskoj kod javnog bilježnika, a u inozemstvu u hrvatskom diplomatskom predstavništvu ili kod notara u kojem slučaju je potrebito istu ovjeru apostilirati odnosno osnažiti pri nadležnom sudu.
|<    <  7/9  >    >|